Privacybeleid

Wie zijn we?

Wij zijn vzw De Boswachter, hierna genoemd “de vzw”, dit zijn onze gegevens:

vzw De boswachter
Mentenhoekstraat 133
8870 Izegem
BE0683.711.230
info@boswachter.org

U vindt de getetailleerde contact gegevens en betrokken personen hier.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

De privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten of vormingen en iedereen die gebruik maakt van onze diensten of producten.

Waarom verwerkt de vzw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door de vzw verwerkt en gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • om je aan te sluiten bij onze vereniging en je te verzekeren;
 • om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en het leden- en leidingtijdschrift;
 • voor onze vormingsadministratie zodat je de juiste attesten kan behalen na het volgen van één van onze vormingen;
 • voor het afhandelen van bestellingen van onze producten of onze activiteiten
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid

Over welke gegevens gaat het?

We kunnen van voormelde personen volgende gegevens vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Beeldmateriaal

Als je deelneemt aan één van onze initiatieven kunnen we daar bovenop volgende gegevens vragen:

 • Medische informatie: allergieën, inentingen, contactgegevens huisdokter, dieetvoorkeur
 • Opleiding en vorming
 • Aanwezigheid

Als je gebruik maakt van onze diensten of deelneemt aan onze events kunnen we volgende gegevens opvragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betalingen

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf op verschillende wijzen aan ons doorgeeft (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact …). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke gegevens verzamelt de vzw via de website?

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Geven jullie mijn gegevens door aan derden?

De gegevens die je aan ons bezorgt, geven we enkel aan derde partijen door als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het afsluiten van de nodige verzekeringen;
 • het verzorgen van onze boekhouding en facturatie;
 • het bekomen van subsidies;
 • het afhandelen van bepaalde groepsaankopen door een externe leverancier;
 • het verzorgen van onze website (webhosting) en onze IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)

Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wat met de gegevens van minderjarigen?

Als we ons baseren op toestemming voor het verwerken van gegevens, streven we ernaar om vanaf de aavang van het werkjaar (september elk jaar) toestemming te vragen aan ouders voor het verwerken van gegevens van minderjarigen. De eventuele toestemming van de ouders gegeven aan de feitelijke vereniging KSA Meisjes Izegem geldt evenzeer voor de vzw.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo worden alle programma’s die we gebruiken om gegevens op te slaan en te verwerken beschermd en zijn onze medewerkers ingelicht over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten omtrent mijn gegevens?

Je hebt zelf het recht om je persoonsgegevens in te kijken, over te dragen, aan te passen of te laten verwijderen. Als lid van KSA kan je bijvoorbeeld zelf je gegevens in Digit inkijken en aanpassen. Wil je je rechten uitoefenen, dan staat hierboven hoe je contact met ons kan opnemen.

Wat als ik vragen heb?

Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, neem gerust contact met ons op. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.