Samen bouwen met uw hulp!


Wat is De boswachter vzw?

Onze vereniging is de patrimonium-vzw van de KSA Meisjes Izegem en is erkend door KSA Nationaal vzw. Wij verzorgen de huisvesting van onze jeugdvereniging en zijn bijna 300 leden en sympathisanten. Sinds 2017 verbouwen en verbeteren we het lokaal “De Lindeschool” in de Mentenhoekstraat in Izegem. Ons doel is een veilig en aangenaam jeugdlokaal ter beschikking te stellen voor de komende decennia. We kunnen hierbij steunen op onze vele sponsors, Stad Izegem en natuurlijk de vele helpende handen.


Wat doen wij?

Sinds 2017 heeft de vzw het gebouw in de Mentenhoekstraat 133 in erfpacht. Dit gaf de mogelijkheid hoogdringende verbeterwerken uit te voeren, en ook na te denken over verbeteringen op lange termijn. De bedoeling is het lokaal – dat dateert uit 1961, foto in bijlage – en zijn omgeving veiliger maken, moderniseren en aanpassen aan de noden van een grote jeugdbeweging.

De verbeterwerken gaan in eerste instantie over een modern sanitair, een goede verwarming, een betere indeling van de lokalen zodat de werking in leefgroepen gemakkelijker is. In een tweede fase wordt de omgeving aangepakt. We denken hierbij aan de omheining, en de toegangsweg. Een verbeterde en mogelijk overkapte speelplaats staan ook op de vervanglijst. Tot slot zullen we op termijn ook het dak moeten vernieuwen en de raampartijen vervangen.


Vanwaar de naam “De boswachter”?

Of die ene Lindeboom in de voortuin ervoor zorgt dat we ons boswachter voelen? Of die ene keer per jaar dat we onze bomen in de achtertuin snoeien? Nee, dat is het niet. De naam “De boswachter” is een knipoog naar het sprookje van Roodkapje en de wolf. Weet dat de VKSJ-lidjes in een ver verleden gewoon “Roodkapjes” werden genoemd. Veel mama’s en oma’s denken nog graag terug aan tijd toen ze zelf een “Roodkapje” waren. En wie kan er onze roodkapjes beter beschermen dan de boswachter?


Steun ons project,
we hebben uw hulp hard nodig!